Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów promocyjnych EFI

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2015 roku, do godziny 13.00

Termin składania ofert: do dnia 19  listopada 2015 roku, do godziny 13.00

Dokumenty AKTUALNE:

Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 18.11.2015
Wzór umowy 18.11.2015
Zapytanie ofertowe 18.11.2015

Dokumenty WERSJA Z DNIA 17.11.2015

Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 17.11.2015
Wzór umowy po zmianie z dnia 17.11.2015
Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 17.11.2015

Dokumenty WERSJA Z DNIA 13.11.2015

Opis przedmiotu zamówienia z dnia 13 listopada 2015
Wzór umowy z dnia 13 listopada 2015
Zapytanie ofertowe z dnia 13 listopada 2015

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa lub przesłać emailem na adres akarbowniak@copemsw.gov.pl.

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 13.11.2015