Przedmiot działalności i kompetencje

COPE MSWiA realizuje zadania związane z uczestnictwem we wdrażaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów, w zakresie powierzonym właściwymi umowami i porozumieniami, w szczególności:

1) weryfikuje wykorzystanie środków finansowych;
2) prowadzi działania monitoringowe;
3) prowadzi działalność informacyjną dotyczącą funduszy europejskich;
4) weryfikuje dokumentacje przetargowe.

COPE MSWiA realizuje zadania na rzecz projektów, w szczególności w przedmiocie bezpieczeństwa wewnętrznego, azylu, migracji i integracji oraz kontroli i ochrony granic.

Jednostka pełni funkcję:

  • Instytucji Delegowanej dla 4 programów w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”:

– Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (EFU),
– Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów (EFPI),
– Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI),
– Funduszu Granic Zewnętrznych (FGZ),

  • Instytucji Wspomagającej w ramach programu PL15 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pt. „Współpraca w obszarze Schengen i walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

 

Od roku 2015 COPE MSWiA ma pełnić funkcję Organu Delegowanego dla kolejnych programów z obszaru migracji i azylu oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, tj.
– Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz
– Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego obejmującego:
(i) instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz,
(ii) instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.

 

Publikujący informację: Dariusz Szydlik
Wytwarzający informację: Tomasz Prokopowicz
Data wytworzenia informacji: 19-02-2015

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 24.02.2015