Status prawny jednostki

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (COPE MSWiA) jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2014 roku zarządzeniem nr 62 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. SW. 2013.74) znowelizowanym zarządzeniem nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 2015 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. SW. 2015.8).

Publikujący informację: Dariusz Szydlik
Wytwarzający informację: Tomasz Prokopowicz
Data wytworzenia informacji: 19-03-2015

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 19.03.2015