Praktyki w COPE MSWiA

Celem praktyk realizowanych w Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zapoznanie praktykanta ze specyfiką pracy w jednostce wykonującej zadania na rzecz projektów europejskich, w szczególności w przedmiocie bezpieczeństwa wewnętrznego, migracji i azylu oraz zadania związane z uczestnictwem we wdrażaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz innych programów. Praktyka umożliwia nabywanie umiejętności praktycznych, pogłębianie wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego bez nawiązania stosunku pracy. Podczas odbywania praktyki praktykant może liczyć na pomoc, radę i ocenę umiejętności przez przydzielonego opiekuna merytorycznego.

praktyki_-_logo_1

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich przyjętym w formie zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 r. dotyczącym praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.

Studentów i uczelnie zainteresowane praktykami w Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA prosimy o odwiedzenie strony www.oferty.praca.gov.pl, na której zamieszczane są oferty praktyk. Każde ogłoszenie zawiera wymagania stawiane kandydatom oraz dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Szczegółowe informacje na temat ofert zamieszczanych przez COPE MSWiA można uzyskać pod numerem telefonu (22) 542 84 05 oraz adresem mailowym: cope@copemswia.gov.pl.


Indywidualne praktyki w COPE MSWiA

Po zrealizowaniu zadeklarowanej liczby miejsc praktyk według zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015 r. lub w przypadku braku zainteresowania ofertą praktyki przez okres jednego miesiąca od momentu jej ogłoszenia na stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl COPE MSWiA dopuszcza możliwość prowadzenia rekrutacji oraz przyjęcia na praktyki indywidualne bez pośrednictwa uczelni, odpowiednio na zasadach określonych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, kierując się kryterium efektywności praktyki oraz potrzebami jednostki organizacyjnej.

Studenci i absolwenci zainteresowani odbyciem bezpłatnych praktyk w COPE MSWiA powinni w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej COPE MSWiA lub/i stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w ogłoszeniu i przesłać go drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub dostarczyć osobiście do COPE MSWiA.

Zasady dotyczące odbywania praktyk i staży absolwenckich w Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdują się tutaj.

Formularz zgłoszeniowy na praktyki należy dostarczyć na adres:

Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Modzelewskiego 77
02-679 Warszawa

tel. 22 542 84 05
fax. 22 542 84 44
email: cope@copemswia.gov.pl

 Publikujący informację: Dariusz Szydlik
Wytwarzający informację: Szymon Baszun
Data wytworzenia informacji: 25-05-2015

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 25.05.2015