Organizacja

W skład Centrum wchodzą:

 1. Kierownictwo Centrum:
  1. Dyrektor;
  2. Główny Księgowy;
 2. Zespół Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 3. Zespół Azylu, Migracji i Integracji;
  1. Sekcja Do Spraw Integracji;
 4. Zespół Europejskich Instrumentów Finansowych;
 5. Zespół Zarządzania Granicami;
 6. Zespół Prawny;
 7. Zespół Administracyjny;
 8. Zespół Finansowo-Księgowo-Kadrowy;
  1. Sekcja Kadr I Pomocy Technicznej;
  2. Sekcja Finansów;
  3. Sekcja Księgowości;
 9. Audytor Wewnętrzny;
 10. Radca Prawny;
 11. Doradca

Podstawa prawna: zarządzenie Nr 62 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. SW. 2013.74) dostępne tutaj  znowelizowane zarządzeniem nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 2015 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. SW. 2015.8) dostępne tutaj, znowelizowane zarządzeniem nr 35 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (DZ. Urz. Min. SWiA. 2022.64) dostępne tutaj

Publikujący informację: Dariusz Szydlik
Wytwarzający informację: Tomasz Prokopowicz
Data wytworzenia informacji: 19-03-2015

Brak możliwości komentowania.

 • Data Publikacji: 19.03.2015