Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor COPE MSWiA
realizuje zadania obejmujące w szczególności:
1)   realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej;
2)   bezpośrednie nadzorowanie pracy Głównego Księgowego, Audytora Wewnętrznego, Zespołu Prawnego, Zespołu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zespołu Migracji i Azylu.

Główny Księgowy COPE MSWiA
realizuje zadania obejmujące w szczególności:
1)   kierowanie, koordynowanie i nadzór bieżącej pracy Zespołu Finansowo – Administracyjnego;
2)   wykonywanie powierzonych obowiązków w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kierownicy zespołów w COPE MSWiA
wykonują następujące zadania:
1) zapewniają właściwą organizację pracy i sprawne funkcjonowanie nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym zapewniają funkcjonowanie w nich kontroli zarządczej;
2) dokonują w zastępstwie i w imieniu Dyrektora Centrum dekretacji pracownikom wszelkich prac;
3) koordynują prace wykonywane w podległych zespołach;
4) uzgadniają i parafują/akceptują treść opracowanych przez pracowników opinii, uwag i innych pism sporządzonych w zakresie właściwości podległych zespołów;
5) przedkładają projekty, opinie, uwagi i inne pisma Dyrektorowi;
6) wykonują polecenia Dyrektora.

Imiona i nazwiska osób sprawujących funkcje w COPE MSWiA są dostępne tutaj.

Publikujący informację: Dariusz Szydlik
Wytwarzający informację: Tomasz Prokopowicz
Data wytworzenia informacji: 19-02-2015

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 24.02.2015