Usługa cateringowa – zaproszenie do składania ofert

Termin składania ofert – 18 listopada 2015 g. 12

Dokumenty:

Opis Przedmiotu Zamówienia
Formularz ofertowy

Ofertę należy przesłać emailem na adres klara.jozwicka@copemsw.gov.pl.

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 13.11.2015