Dostawa materiałów promocyjnych NMF

Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2015r. do godz. 13.00

Dokumenty:

Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa lub przesłać e-mailem na adres: nmf@copemsw.gov.pl

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 13.11.2015