Dostawa sprzętu komputerowego – zaproszenie do składania ofert

Termin składania ofert – 18 listopada 2015 g. 12

Dokumenty:

formularz oferty
opis przedmiotu zamówienia
istotne postanowienia umowy

Postępowanie unieważniono

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 12.11.2015