Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów promocyjnych

Termin składania ofert: do dnia 6 listopada 2015 roku, do godziny 13.00

Termin składania ofert: do dnia 5 listopada 2015 roku, do godziny 13.00
Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa lub przesłać e-mailem na adres akarbowniak@copemsw.gov.pl.

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Dokumenty AKTUALNE:

Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 04.11.2015
Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 05.11.2015
Wzór umowy

Dokumenty WCZEŚNIEJSZE WERSJE:
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 29.10.2015
Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 04.11.2015

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 29.10.2015