Dostawa materiałów promocyjnych NMF

Termin składania ofert: do dnia 5 listopada 2015 roku, do godziny 13.00

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa lub przesłać e-mailem na adres tomasz.dylag@copemsw.gov.pl.

Dokumenty:

Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 30.10.2015