Zaproszenie do składania ofert na organizację konferencji podsumowującej efekty wdrażania Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Termin składania ofert: 21.10.2015 do godz. 12

Dokumenty AKTUALNE:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ZMIENIONY 15.10.2015
Istotne postanowienia umowy ZMIENIONE 15.10.2015
Wzór formularza ofertowego wraz z instrukcją dla wykonawców ZMIENIONY 15.10.2015
Wyjaśnienia treści specyfikacji z dnia 16.10.2015

Dokumenty WCZEŚNIEJSZE WERSJE:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Istotne postanowienia umowy
Wzór formularza ofertowego wraz z instrukcją dla wykonawców

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 14.10.2015