„Zapewnienie usług hotelarskich i hotelarskich usług towarzyszących dla uczestników projektu NPSYD/01/2021/EMPACT” nr ref COPE/23/2021

Termin składania ofert: 29.07.2021 g. 13:00

Termin otwarcia ofert: 29.07.2021 g. 13:30

Identyfikator postępowania na miniPortalu UZP: f2e18cc3-86cc-44e6-bf4e-f466e5f911ef

Link do postępowania na miniPortalu UZP: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f2e18cc3-86cc-44e6-bf4e-f466e5f911ef

Do pobrania:

Wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 pzp

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 pzp

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00122596/01 z dnia 2021-07-21

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 21.07.21