Usługa rezerwacji I zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu ‘Reinforcement of EASO’s Asylum Support Teams – training of Member States’ officials/Asylum Teams Support’ nr ref. COPE/25/2021

Strona internetowa na której prowadzone jest postępowanie: https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 75385983-5018-4eb8-ba0b-809fc7d4a76d

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 02.08.2021