Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów promocyjnych

Termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2015 roku, do godziny 12.30
Miejsce składania ofert: sekretariat zamawiającego, ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa.
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Funduszu Granic Zewnętrznych.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 18.06.2015