Przetarg nieograniczony – Ewaluacja ex-post działań współfinansowanych z EFU, EFI i EFPI w ramach programów rocznych 2011-2013 zrealizowanych w Polsce

Termin składania ofert: 26.06.2015 g. 12:00

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2015

Data ogłoszenia postępowania: 11.05.2015

Dokumenty do pobrania:

SIWZ z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 15.06.2015

Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 23.06.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.06.2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 08.07.2015

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 11.06.2015