Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135000 euro – COPE/SZP/23/2016

„Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy dla uczestników projektu „EMPACT” Synthetic Drugs OAP 2016, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze i promowe oraz usług rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych i usług towarzyszących”
Termin składania ofert 25.10.2016 g.10:00

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 10.11.2016

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust 3 pzp

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 17.10.2016