Przetarg nieograniczony – Ewaluacja ex-post działań współfinansowanych z Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach programów rocznych 2011-2013 zrealizowanych w Polsce

Termin składania ofert: 09.06.2015 g. 12:00

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2015

Data ogłoszenia postępowania: 21.05.2015

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki do SIWZ w formie edytowalnej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 21.05.2015