„Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy dla uczestników projektu „EMPACT” Synthetic Drugs OAP 2015, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze oraz usług rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych i usług towarzyszących” – przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.08.2015  10.08.2015 g. 10

Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2015 r.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.07.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ z dnia 05.08.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach 05.08.2015

Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 05.08.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianie nr 2 z dnia 05.08.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.08.2015

unieważnienie postępowania

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 31.07.2015