Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania COPE/17/2021

Termin składania ofert 17.06.2021 g. 10:00

Formularz oferty wraz ze specyfikacją – ZMIANA 14.06.2021

Formularz oferty wraz ze specyfikacją

Istotne postanowienia umowy

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 11.06.21