Dostawa materiałów promocyjnych NMF” – COPE/6/2017/II – przetarg nieograniczony

Zapraszamy do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów promocyjnych NMF”. Zamawiający nadał sprawie nr COPE/6/2017/II.

Informacja o unieważnieniu postępowania w dniu 28.07.2017 r.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 135000 euro.

Termin składania ofert – 14.07.2017 g. 10 21.07.2017 g. 10.00 28.07.2017 g. 10.00

Dokumenty do pobrania:
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 21.07.2017
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.07.2017


Zmiana treści SIWZ z dnia 19.07.2017 zmiana w zakresie OPZ oraz zmiana terminu składania ofert
Zmiana treści SIWZ z dnia 18.07.2017

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.07.2017 – zmiana terminu składania ofert
Zmiana treści SIWZ z dnia 12.07.2017 – zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 11.07.2017