„Dostawa materiałów promocyjnych NMF” – COPE/6/2017 – przetarg nieograniczony

Zapraszamy do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów promocyjnych NMF”. Zamawiający nadał sprawie nr COPE/6/2017.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 135000 euro.

Termin składania ofert – 07.07.2017 g. 10.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.07.2017
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.06.2017


Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 07.07.2017

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 24.06.2017