Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

,,Ocena rezultatów i oddziaływań projektów współfinansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL/15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych” COPE/7/2017

Dokumenty:

SIWZ

Załącznik nr 1 do OPZ – lista projektów

Termin składania ofert 20.06.2017 g.12

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 06.06.2017