„Dostawa materiałów promocyjnych NMF” – COPE/6/2017/III – przetarg nieograniczony

Zapraszamy do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów promocyjnych NMF”. Zamawiający nadał sprawie nr COPE/6/2017/III.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 135000 euro.

Termin składania ofert – 04.08.2017 g. 10. 07.08.2017 r. g. 10:00

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.08.2017 r.


Zmiana SIWZ z dnia 02.08.2017 r. – wydłużenie terminu składania ofert.
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.08.2017 r. – wydłużenie terminu składania ofert


Wyjaśnienia i zmiana SIWZ z dnia 1.08.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 28.07.2017