Dostawa dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem – zaproszenie do składania ofert

Termin składania ofert: 11 marca 2015 g. 12

UWAGA_ZMIANA_06.03.2015Formularz ofertowy wraz z instrukcją dla wykonawców i opisem przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy wraz z instrukcją dla wykonawców i opisem przedmiotu zamówienia
Istotne postanowienia umowy

Postępowanie unieważniono w dniu 17.03.2015 r.

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 06.03.2015