„Usługa wykonania systemu gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby wdrażania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr postępowania COPE/SZP/15/2016

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11.07.2016 r.

Termin składania ofert: 28.06.2016  g. 10.00 01.07.2016r. g 10.00 05.07.2016r. g 10.00

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 29.06.2016, modyfikacja treści SIWZ, wydłużenie terminu składania ofert z dnia 29.06.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.06.2016r.

Modyfikacja treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 27.06.2016r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 24.06.2016 r.

Dokumenty:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o Zamówieniu

 

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 20.06.2016