„Kompleksowa obsługa podróży na terenie Europy dla uczestników projektu „EMPACT” Synthetic Drugs OAP 2015, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze oraz usług rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych i usług towarzyszących” – przetarg nieograniczony nr postępowania COPE/SZP/13/2015/II

Termin składania ofert: 26.08.2015  g. 10.00

Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2015 r.

Dokumenty:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o Zamówieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  – 02.09.2015 r.

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 18.08.2015