Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu ‘Reinforcement of EASO’s Asylum Support Teams – training of Member States’ officials/Asylum Teams Support’, Nr sprawy: COPE/60/2021

Termin składania ofert 25.10.2021 r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe ZMIANA 21.10.2021

Zapytanie ofertowe ZMIANA 20.10.2021

Zapytanie ofertowe

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 18.10.2021