Usługi sprzątania biura COPE MSWiA

termin składania ofert: 21 grudnia 2016 do godz. 10

formularz oferty wraz z instrukcją dla wykonawców
istotne postanowienia umowy wraz z opisem przedmiotu zadania

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 19.12.2016