Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa biletów lotniczych dla uczestników projektu MD 15 ENI JH 01 17 (MD/32), oraz dla pracowników COPE MSWiA w ramach realizowanych programów i wizyt zagranicznych, wraz z ubezpieczeniem na czas podróży, nr ref. COPE/3/2019

Termin składania ofert 28 lutego 2019 g. 10:00

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust 5 pzp

Dokumenty do pobrania:

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 20.02.2019