Dostawa sprzętu komputerowego – zaproszenie do składania ofert III

Termin składania ofert – 27 listopada 2015 g. 12

Dokumenty:

formularz oferty
opis przedmiotu zamówienia
istotne postanowienia umowy

 

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 26.11.2015