Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu “Enhancement of Immigration Liaison Officers’ activities in Vietnam/ EURLO Vietnam (Wzmocnienie działań oficerów łącznikowych ds. imigracji w Wietnamie / EURLO Wietnam)” Nr sprawy: COPE/64/2022

Termin składania ofert 26.10.2022 g. 10:00

Zapytanie ofertowe

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 21.10.2022