„Dostawa 14 laptopów wraz z pakietem oprogramowania biurowego” COPE/20/2020

Termin składania ofert: 13.10.2020 g. 10:00

Odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji z dnia 12.10.2020

Zapytanie ofertowe po zmianie 8.10.2020

Istotne postanowienia umowy


Zapytanie ofertowe

Brak możliwości komentowania.

  • Data Publikacji: 07.10.20